FAIL (the browser should render some flash content, not this).

2. Grupuri cu ciclu combinat

Grupurile energetice clasice au in componenta lor cazan de abur – turbina cu abur – generator electric, iar cele in ciclu combinat sunt compuse din:turbina cu gaze – generator electric – turbina cu abur si cazan de abur recuperat montat la iesirea gazelor din turbina cu gaze.

La grupurile energetice in ciclu combinat de puteri mari utilajele energetice principale au greutati mari de sute de tone si sunt livrate de uzinele constructoare in proportie de 80% asamblate monobloc fapt care conduce la scurtarea termenelor de montaj si punere in functiune a obiectivului.

Montajul acestor grupuri energetice in ciclu combinat obliga firma de montaj sa aiba personal foarte bine calificat profesional, cu experienta, cat si o foarte buna organizare a intregii activitati in santier.

Lucrari principale :

–      Preluarea fundatiilor pentru utilaje TG – G – TA – cazan de abur recuperator ;

–      Amplasarea si fixarea placilor de sprijin pentru turbina cu gaze, generatorul electric, turbina cu abur cat si pentru difuzorii (canalele) care preiau gazele arse din turbina cu gaze ;

–      Amplasarea si fixarea instalatiilor anexe TG – G – TA – cazan de abur recuperator ;

–      Amplasarea pe placile de sprijin a blocului termic aferent turbinei cu gaze si prinderea acestuia de fundatia din beton armat ;

–      Amplasarea si fixarea instalatiilor monobloc de alimentare cu gaze naturale, ulei, apa, etc. ;

–      Montarea conductelor tehnologice din limita turbinei cu gaze ;

–      Montarea difuzorilor de gaze arse si reglarea acestora ;

–      Amplasarea pe fundatie a suportilor piedestal pentru lagarele generatorului electric ;

–      Amplasarea pe fundatie a statorului aferent generatorului electric si fixarea acestuia ;

–      Introducerea rotorului in statorul generatorului electric ;

–      Montareasi fixarea pe fundatie a corpurilor de inalta presiune, medie presiune si joasa presiune ale turbinei cu abur;

–      Montarea rotoarelor si inchidera corpurilor de medie si joasa presiune aferente turbinei cu abur;

–      Montarea instalatiilor anexe aferente turbinei cu abur;

–      Alinierea arborilor aferenti turbinei cu gaze, generatorului electric si turbinei cu abur (varianta cu o linie de arbori);

–      Montarea instalatiei de insonorizare a agregatelor energetice, inclusiv a instalatiei de ventilatie;

–      Efectuare probe de presiune si de etanseitate a circuitelor si instalatiilor tehnologice;

–      Efectuare vopsitorii si inscriptionari in instalatie.

 

Montarea unui grup energetic in ciclu combinat de 400 MW presupune pregatirea minutioasa a lucrarilor tinandu-se cont de volumul mare si greutatile utilajelor si subansamblelor care urmeaza a fi asamblate pe fundatie.

Firma ELECTRO-SERVICE RB SRL are implementat sistemul integrat calitate – mediu – sănătate si securitate ocupaţională fiind certificată de Societatea Româna pentru Asigurarea Calitãţii (SRAC) – certificat nr.243/3/ 14.05.2009 conform standardelor ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 si OHSAS 18001:2007.

Referinte

SC Electro-Service RB SRL
strada Turnu Măgurele, nr. 15, sector 4, București.

0040-21-406.60.11
E-mail: